Lokal portal för Ingarö

171021 Ledningsspolning Slingerstigen – KLAR

Ledningsspolning kommer att ske med start onsdag 171025.
De som har en frilagd spolbrunn får även ledningen dit undersökt.
Mer information finns på BLAABs hemsida.

» Läs mer…

Läs uppdaterad information på bolagets hemsida via länk ovan!

Meddela gärna ev problem.